Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας καταβολής προστίμου για τα παραχωρηθέντα οικόπεδα του Π. Δ/τος του 1985

oikopΑπό την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνεται ότι, με νεώτερη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 44 Ν.4384/2016/Α΄78), η προθεσμία καταβολής της α΄ δόσης του προστίμου, στο οποίο μπορούν να υπαχθούν όσοι δικαιούχοι οικοπέδων του από 24-04-1985 Π. Δ/τος (Δ΄239) παραβίασαν του όρους του (ήτοι, δεν ανήγειραν κατοικία ή εγκατέλειψαν τον συνοικισμό πριν την παρέλευση 10ετίας από την παραχώρηση ή μεταβίβασαν αυτά χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Βέροιας) ή όσοι έχουν αγοράσει τέτοια οικόπεδα (με οριστικά συμβόλαια ή προσύμφωνα), παρατείνεται έως  την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η ημερομηνία λήξης καταβολής της β΄ δόσης παραμένει η 31η Δεκεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας, Μητροπόλεως 44 – Βέροια (2ος & 4ος όροφος) και στα τηλέφωνα 2331350129-176-143.