Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 20, 2016)

libri3Γενοκτονία (η) {γενοκτονιών}

η προσχεδιασμένη, συστηματική και ολοκληρωτική εξόντωση φυλής ή έθνους

η ~ των Αρμενίων από τους Τούρκους || η ~ των Εβραίων από τους Ναζί.

{ΕΤΥΜ.: < γένος +  -κτονία < κτείνω «φονεύω»}

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 407