Κατηγορίες
ευχαριστήρια

Ευχαριστήριο του νηπιαγωγείου Σταυρού στην Επιτροπή Α’/βάθμιας Εκ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας

nipstavros 20160519011Τα νήπια και οι νηπιαγωγοί του νηπιαγωγείου Σταυρού, ευχαριστούν τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της κ. Κυτούδη Μόσχο, καθώς μετά την διαπίστωση βασικών αναγκών και ελλείψεων για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του νηπιαγωγείου μας (μέσα από τις απαιτούμενες διαδικασίες), ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προχώρησαν στην κάλυψη και υλοποίηση των αναγκών του νηπιαγωγείου, που αφορούσαν την οργάνωση – τη λειτουργικότητα – και την ασφάλεια των νηπίων μας.

nipstavros 20160519003

nipstavros 20160519005

nipstavros 20160519008

nipstavros 20160519009

nipstavros 20160519011