Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

34 υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

geotrisineroΣτην πρόσληψη 34 υδρονομέων άρδευσης θα προχωρήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας. Στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που δημοσιοποιήθηκε αναφέρεται πως η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από την Τετάρτη, 20/04/2016 έως και την Πέμπτη, 28/04/2016 στην έδρα του Δήμου, στο Γραφείο Προσωπικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το δημοτικό συμβούλιο με τις υπ’ αριθ. 92/2015 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής: 

Α. για την Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας  5 άτομα

Β. για την Δημοτική Ενότητα Πλατέος 4 άτομα

Γ. για την Δημοτική Ενότητα Μελίκης 20 άτομα

Δ. για την Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών 5 άτομα.

Ήτοι σύνολο 34 Υδρονομείς Άρδευσης. 

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 103/2016 απόφασή του την αρδευτική περίοδο για το έτος 2016, από  01/05/2016 έως 30/09/2016. Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και διορίζονται εντός του χρονικού διαστήματος της αρδευτικής περιόδου, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία της ορκωμοσίας και λήξη την λήξη της αρδευτικής περιόδου

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωπικού, στα τηλέφωνα 23333-50.122 κ. Κιρτικίδου Ευθυμία και 23333-50.121 κ. Γιαννάκη Νικόλαο  και στη Δ/νση : Εθ. Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, καθώς επίσης και από τα κατά τόπους ΚΕΠ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.