Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρ. Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» με τίτλο «Διασυνοριακό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εκτελεστικού μηχανισμού για την υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής καινοτομίας».

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικός Αγορητής: Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πόρων και Προγραμμάτων.

Θέμα 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά για την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή της Αμφίπολης και του Blagoevgrad».

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικός Αγορητής: Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πόρων και Προγραμμάτων.

Θέμα 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020» με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης οικοσυστήματος λίμνης Δοϊράνης» (Plan D.oiran).

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικός Αγορητής: Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πόρων και Προγραμμάτων.

Θέμα 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020» με τίτλο «OB-SCREEN: Πρόληψη της παχυσαρκίας με τεχνολογικά υποβοηθούμενο έλεγχο του παιδικού πληθυσμού».

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικός Αγορητής: Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πόρων και Προγραμμάτων.

Θέμα 5ο: Έγκριση της μελέτης διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 6ο: 6η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Βεβαίωση μερικής αυτοδίκαιας άρσης της απαλλοτρίωσης, που κηρύχθηκε με την υπ,αρίθμ 5436/16-7-2008 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 334 τ.Α.Α.Π/06-08-2008) για την κατασκευή του έργου: «Οδικός άξονας Βέροιας – Νάουσας στο Ν. Ημαθίας, τμήμα Πατρίδα – Νάουσα από χ.θ. 7+200 μέχρι χ.θ. 14+810,27».

Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστών της Νομαρχιακής Επιχείρησης Πέλλας ΕΥΡΩΑΠ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.