Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Π.Ε. Ημαθίας: ανακοίνωση για απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα

pesctrΑπό την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας ( αριθ. 8301/11.04.2016 ΑΔΑ: 7ΦΖΧ7ΛΛ-5ΤΝ) και για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων:

Απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείο στις τεχνητές λίμνες του ποταμού Αλιάκμονα: τεχνητή λίμνη Σφηκιάς, Ασωμάτων και Αγίας Βαρβάρας, στις φραγμαλίμνες και τις λιμνοδεξαμενές της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και σε όλα τα ρέοντα ύδατα δηλαδή ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι, που καταλήγουν άμεσα στις τεχνητές λίμνες και σε απόσταση 1000 μέτρων από το σημείο εκβολής τους (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω) .

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 15η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή μέχρι και την 30η Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή.

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350 123 & 126

Με Ε.Π.

Η προϊσταμένη του Τμ. Αλιείας

Δ. Σπορέλα Δαμασιώτη