Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Κοιμητήρια Αλεξάνδρειας: γίνονται έργα βελτίωσης, επανέρχεται το θέμα του κανονισμού

erganekralexΓια τα Κοιμητήρια ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο αντιδήμαρχος Κ. Ναλμπάντης.

Αναφέρθηκε στο έργο που έχει ξεκινήσει στα Κοιμητήρια της Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού ύψους περίπου € 90.000 ευρώ, που αποσκοπεί στον καθαρισμό και εξωραϊσμό του χώρου, στην τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων καθώς και αγωγών όμβριων με σκοπό να μην πλημμυρίσουν τα νεκροταφεία της Αλεξάνδρειας ενώ όπως είπε ο Κανονισμός Λειτουργίας θα επανέλθει για καθαρά διαδικαστικούς λόγους (που σχετίζονται με τη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας).

Για το θέμα των εκταφών, όπως αυτές θα οριοθετούνται, ανέφερε πως θα πρέπει αρχικά να υπάρξει ενημέρωση του κόσμου για το θέμα, αφού μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος θα πρέπει οι συγγενείς να προχωρούν σε εκταφές.