Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 16, 2016)

libri3Αφυής, -ής, -ές

{αφυ-ούς | -είς (ουδ. –ή} (λογ.) αυτός που στερείται ευφυΐας, μη ευφυής

ΣΥΝ.: μωρός, ανόητος, ηλίθιος ΑΝΤ. ευφυής – αφυώς επιρρ. (αρχ.) αφυΐα (η) (αρχ.)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 331