Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 14, 2016)

libri3κενόσοφος, -η, -ο

[μτγν.] (λογ.) αυτός που νομίζει ότι γνωρίζει, αλλά δεν ξέρει ουσιαστικά τίποτα (κ. ως ουσ.): εμφανίζονται συχνά ψευδοπροφήτες και κενόσοφοι, που εντυπωσιάζουν τα πλήθη

ΣΥΝ.: δοκησίσοφος, ψευδόσοφος, ΑΝΤ σοφός – κενόσοφα επίρρ. κενοσοφία (η)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 879