Κατηγορίες
εργασία

Δήμοι: από τα τέλη Απριλίου 2016 “επανέρχεται” το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

oead3Στη δεύτερη φάση θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας οι 3 Δήμοι της Ημαθίας.

Με αλλαγές «επανέρχεται» για το 2016 το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει να υλοποιείται (προσλήψεις) στα μέσα Ιουνίου. Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, η ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 6.918 ανέργων που θα απασχοληθούν μέσω του προγράμματος σε 17 δήμους αναμένεται μέχρι τα τέλη του Απριλίου.

Στη συνέχεια θα προχωρήσει η δεύτερη φάση, αυτή στην οποία συμμετέχουν και οι 3 Δήμοι της Ημαθίας. Στη 2η φάση – από τον Σεπτέμβριο – θα συμμετάσχουν συνολικά 34 Δήμοι της χώρας (που επίσης χαρακτηρίζονται, όπως και οι Δήμοι της 1η φάσης, ως «θύλακες υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας»). Κατά τη διάρκειά της θα προσληφθούν συνολικά ακόμη 12.656 άνεργοι.

Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, όπως προσδιορίστηκαν:

-Ο χρόνος πρόσληψης θα είναι 8 (οκτώ) μήνες – αντί για πέντε – και οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

-Η εργασία θα είναι τετραήμερη αντί για πενθήμερη εργασία. Την πέμπτη ημέρα – κατόπιν επιλογής των ωφελουμένων – αυτοί θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ενημερωτικά και επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης είτε όχι. Αν οι ωφελούμενοι δεν επιλέξουν συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης, τότε θα εργάζονται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού (ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ, παρακολούθηση εγκυκλίων, λειτουργία του taxis κλπ), κάποια εκ των οποίων θα οδηγούν και σε πιστοποίηση είτε για την ενημέρωση σε θέματα δημιουργίας επιχείρησης ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή συμμετοχή στην κοινωνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν: α) Πρόγραμμα κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), διάρκειας 120 ωρών β) Πρόγραμμα κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία,   διάρκειας 120 ωρών.

-Ένα ποσοστό του κόστους των υλικών (ίσο με το 5% του κόστους  ανθρώπινου δυναμικού που θα προσληφθεί σε κάθε δήμο) θα καλύπτεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας διευκρίνισε πως οι ωφελούμενοι θα απασχολούνται κυρίως σε επισκευές κτηρίων σχολείων, κοινωνικών δομών, βιβλιοθηκών, παιδικών χαρών, ενώ παράλληλα θα απασχολούνται σε ήπιες εργασίες καθαρισμού, όπως δρόμων και πάρκων (επισημαίνοντας ότι δεν θα απασχοληθούν στην καθαριότητα – απορριμματοφόρα).