Κατηγορίες
διάφορα

Ανάστα, ζωοδότα, η σε τεκούσα μήτηρ δακρυρροούσα λέγει…