Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο της Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10-03-2016 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση και ψήφιση:

Θέμα 1ο: Έγκριση προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής : Θεόδωρος Θεοδωρίδης Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματικού Σχεδιασμού.

Θέμα 2ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτρονική Υπηρεσία για Συμβουλευτική στην Πολιτική Εξυπνης Εξειδίκευσης»-ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice”με ακρωνύμιο ONLINE-S3 στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020,Π/Υ 208.750,00 € για την Π.Κ.Μ
Ειδ. Αγορητής : Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πόρων και Προγραμμάτων.

Θέμα 3ο: Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος.

Θέμα 4ο: Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στις τοπικές κοινότητες Ξιφιανής και Φιλώτειας του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 5ο: Έγκριση ποσοστού απόδοσης στους Δήμους της ΠΕ Πέλλας από το ημερήσιο δικαίωμα Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας

Θέμα 6ο: Ανάκληση των υπ. αρ. 104/28-6-2012 και 203/29-10-2015 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αντικατάσταση των εκκαθαριστών της ΝΕΟΔ Α.Ε και ορισμός νέων σύμφωνα με τη 54706/30-12-2011 (ΦΕΚ 3325/Β/2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος.

Θέμα 7ο: Τρόπος δημοπράτησης του έργου “Επισκευή κοινοτικού καταστήματος Καλάνδρας”.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 8ο: Έγκριση τρόπου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων με ανοικτές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 15,παρ 13α του Ν.4281/2014 για το έργο «Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου Τ10 στο Ε.Γ Μίκρας»
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θεμα 9ο: Έγκριση αιτήματος για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της Παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης –Κιλκίς.
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 10o: Έγκριση αιτήματος προς την Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης για δωρεάν παραχώρηση υλικού από τον ποταμό ΠΕΛΕΚΑ Ν. Πιερίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.3463/06 για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης»
Εισηγητής : Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα : 11o Έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης της υπ άριθμ. 7 Ε.Ο (τμήμα διασταύρωση Βέροιας προς Βεργίνα- Πολυδένδρι)».
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας.

Θέμα 12ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση και συμπλήρωση διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κασσάνδρας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για την επίβλεψη – έλεγχο μελετών Δήμου Κασσάνδρας.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 13o : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Παρακολούθηση δυνητικών τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε Χαλκιδικής.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 14ο: 3η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς. Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 17ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 18ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα παγίων χορηγημάτων καθαριότητας κατ΄αποκοπή της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.