Κατηγορίες
αγροτικά Οικονομία

Στ. Ζυγουλιάνος – Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε. Ν.Ημαθίας: Παράνομη η “τήρηση” βιβλίων Αγροτών από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

calc-111Εδώ και χρόνια η πλειοψηφία των εργαζομένων στα λογιστήρια των Αγροτικών Συνεταιρισμών τηρούσαν βιβλία, υπέβαλλαν φορολογικές δηλώσεις στα μέλη τους, άλλοτε νόμιμα, άλλοτε παράνομα.

Από το 2015, το γεγονός αυτό άρχισε να λαμβάνει ανεξέλεγκτες καταστάσεις με καταχωρήσεις ακόμη και στον τοπικό τύπο. Υπάρχουν καταγγελίες και διαμαρτυρίες από συναδέλφους λογιστές – φοροτεχνικούς από όλη την Ελλάδα λόγω της “επέκτασης” των Αγροτικών Συνεταιρισμών στη τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων για τα μέλη τους και όχι μόνο σε χαμηλές τιμές καθώς και την συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., σεβόμενη την εύλογη ανησυχία των μελών συναδέλφων, με το υπ. Αριθμό 026/08.03.2016 έγγραφο της, ζήτησε επίσημη ενημέρωση από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας για το αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος Αγροτικός Συνεταιρισμός με Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού, αν έχουν κατατεθεί αιτήσεις που εξετάζονται ή απορρίφθηκαν και αν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας εάν ένας Αγρ. Συν/σμός απασχολεί εργαζόμενο που είναι κάτοχος Επαγγελματικής Ταυτότητας έστω Α’ Τάξης έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος όπως άλλες νομικές μορφές.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας απάντησε “άμεσα”, με το υπ. αριθμό Φ/2/1986 της 09.03.2016 έγγραφο του, και ενημέρωσε ότι δεν έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών σε Αγροτικό Συνεταιρισμό και ότι είχε κατατεθεί ΜΙΑ μόνο αίτηση στον οποίο δεν εγκρίθηκε η χορήγηση της σχετικής άδειας.

Η λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών όπως είναι γνωστό διέπεται από τους νόμους: Ν.2810/2000: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (όπως ισχύει μετά τους Ν.4015/2011 και Ν.2277/2014) και για το λόγο αυτό δεν είναι σύννομη ενέργεια η τήρηση των λογιστών βιβλίων και η διεκπεραίωση άλλων λογιστικών εργασιών προς τους αγρότες μέλη τους.

Οι μόνοι αρμόδιοι ενημέρωσης – τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων αγροτών του κανονικού καθεστώτος, καθώς και για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των αγροτών, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί με άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Στέργιος Ζυγουλιάνος

Λογιστής – Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε. Ν.Ημαθίας