Κατηγορίες
αγροτικά

Οριστική η απόφαση για επιστροφή των 425 εκατ. ευρώ του “πακέτου Χατζηγάκη”

pliromiagrotesΜε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2016 (ΕΔΩ μπορείτε να “κατεβάσετε” και να δείτε την απόφαση του Ε.Δ. – Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης) επικυρώθηκε η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να επιστρέψει στην ΕΕ την οικονομική ενίσχυση ύψους 425.000.000 ευρώ (γνωστή και ως «πακέτο Χατζηγάκη) που είχε χορηγηθεί στους Έλληνες αγρότες το 2009 εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε την αίτηση αναίρεσης που έκανε η Ελλάδα και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011 που χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες ενισχύσεις ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις μη συμβατές με την εσωτερική αγορά, διατάσσοντας τις ελληνικές αρχές να ανακτήσουν τις ενισχύσεις αυτές από τους δικαιούχους τους. Στις 16 Ιουλίου 2014 το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδας επί της ουσίας.


Η Ελλάδα άσκησε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου, με αίτημα τόσο την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου όσο και την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως της Επιτροπής έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως αναιρέσεως. Πλέον το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να ανακτήσει τις ενισχύσεις, το ποσό αυτό είναι οριστικά απαιτητό.