Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 12, 2016)

libri3Παρρησία (η)

[χωρίς πληθ] η έκφραση της προσωπικής γνώμης με θάρρος και ειλικρίνεια : μίλησε με ~, υπερασπιζόμενος τις θέσεις του.

ΣΥΝ. θάρρος

ΕΤΥΜ: αρχ. <παρ- (<παν-) + ρησία < ῥῆσις «λόγος, ομιλία»

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1349