Κατηγορίες
αγροτικά

Εκδόθηκε από τον ΕΛΓΑ ο πίνακας με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από τον ΠΑΓΕΤΟ της 4ης Απριλίου 2015 για την περιοχή Καμποχωρίου

pagetosdentraΑπό το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ΠΑΓΕΤΟ της 4ης Απριλίου 2015 στις δενδρώδεις καλλιέργειες των παραγωγών στην Τοπ. Κοινότητα Καμποχωρίου. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 19/03/2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να παραλαμβάνει τα πορίσματα από το γραφείο 6 του Δήμου (1ος όροφος).

Όποιος διαφωνεί με τα πορίσματα, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης στον Ανταποκριτή ΕΛΓΑ Τ.Κ. Καμποχωρίου, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερολογιακών ημερών (έως την 19/03/2016), προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υπέβαλε στον ΕΛΓΑ.