Κατηγορίες
αυτοκίνητο

Προληπτικός Έλεγχος Προστατευτικού Καλωδίωσης Αυτοκινήτων SUBARU (Impreza & Forester)

eikonasubaruxvg4H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS Α.Ε., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων SUBARU, µοντέλα Impreza/XV (τύπος G4) και Forester (τύπος SJ).

Η ανάκληση αφορά 192 οχήµατα, τα οποία αναλύονται ως εξής:

1. Forester: µοντέλα ετών 2013 και 2014, µε αριθµούς πλαισίου από JF1SJ5LC5DG024730 έως JF1SJGL85EG159991

2. Impreza: µοντέλα ετών 2012 έως 2014, µε αριθµούς πλαισίου από JF1GP3LC5CG002933 έως JF1GPDLZ3EG206050

Στα επηρεαζόµενα οχήµατα υπάρχει ενδεχόµενο βραχυκυκλώµατος µε αποτέλεσµα την δυσλειτουργία ή µη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων/φώτων/κόρνας ανάλογα µε την κάθε λειτουργία στο βραχυκύκλωµα.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το
συγκεκριµένο θέµα. Οι κάτοχοι των συγκεκριµένων οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Συνεργείο Subaru της
εταιρείας ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS Α.Ε. για να γίνει ο σχετικός έλεγχος / τοποθέτηση προστατευτικού καλωδίωσης, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS Α.Ε. στο τηλ. 210 6803390 από 09.00 – 17.00 καθηµερινά.