Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 8, 2016)

libri3Αμφίγνωμος, -η, -ο [μτγν.]

αυτός που ταλαντεύεται ανάμεσα σε δυο γνώμες, που δεν έχει ξεκαθαρισμένη άποψη

ΣΥΝ. δίβουλος, δίγνωμος, αμφιταλαντευόμενος – αμφιγνωμία (η)

 

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 143