Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 7, 2016)

libri3Αφερματίζω
ρ. μτβ. [1858] (αφερμάτισ-α, -τηκα, -μένος] αφαιρώ από ένα πλοίο το έρμα

[ΕΤΥΜ.: < αφ-(<από) + -ερματίζω (<έρμα, -ατος) μεταφρ. δάνειο από το γαλλ. délester)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 325