Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Μπρουσκέλης Νίκος

Εκτάκτως θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας στις 17 Φεβρουαρίου (στις 14:30)

brouskelis4Συνεδριάζει εκτάκτως την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, με μοναδικό θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση που εξέδωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Μπρουσκέλης, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 14:30 της Τετάρτης και «(…) κρίνεται κατεπείγουσα διότι με το υπ’ αριθ. 1183/09-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο ελήφθη στις 10-02-2016 και αναγράφεται η ένδειξη ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, αναφέρεται ρητώς ότι τα αιτήματα για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016, πρέπει να αποσταλούν στην εν λόγω υπηρεσία, το αργότερο έως την Τετάρτη 17-02-2016.»