Κατηγορίες
ΟΓΑ

Έκδοση βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ για φορολογική χρήση

ogalogo2Από τον ΟΓΑ ανακοινώθηκε πως οι βεβαιώσεις για τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το φορολογικό έτος 2015, για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, εκδίδονται μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oga.gr.

Η έκδοση των βεβαιώσεων γίνεται μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας, όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Εκτύπωση Βεβαιώσεων Καταβολής Εισφορών για Φορολογική Χρήση». Ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου ΟΓΑ (ΑΜ ΟΓΑ), καθώς και τον ΑΦΜ. Στην συνέχεια εκτυπώνει την βεβαίωση του.

Προσοχή: Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή που ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα, μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.