Κατηγορίες
κοινότητα Κλειδίου

H Τοπική Κοινότητα Κλειδίου καλεί σε Λαϊκή συνέλευση στις 19/2/2016

kleidi-dimot katastimaΣύμφωνα με το Νόμο 3852 γα τη  νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης, δίνει την δυνατότητα με βάση το Άρθρο 85 να καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της Τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση  και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του Δήμου,  ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος.

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε στη Γενική Συνέλευση Κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου, όπου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής, κοινωνικών υπηρεσιών, έργα που είναι απαραίτητα να εκτελεστούν, έργα τουριστικής αξιοποίησης και άλλα θέματα που οι κάτοικοι επιθυμούν.
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19/2/2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΟΕΒ  Κλειδίου, στον κεντρικό δρόμο του χωριού επάνω από το Φαρμακείο.