Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Τετάρτη 20/1 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

dimotsymv 20150610Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, με 43 στην ημερήσια διάταξη.
Στη συνεδρίαση – όπως αναφέρεται και σε δελτίο τύπου του Δήμου σχετικό με τη συνάντηση δημάρχου και προέδρου Δ.Σ. με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας – θα υπάρξει και ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο χώρο της υγείας από αρμόδιους (δείτε σχετικά ΕΔΩ, στην τελευταία παράγραφο).

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και τα θέματα που έχουν εγγραφεί είναι τα ακόλουθα:

1.Eπί αιτήσεως Δημοτών Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθμ. πρωτ. 43504/21-12-2015 αίτηση)

2.Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθμ 233/2015 απόφαση ΚΕΔΑ)

3.Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού από τον υπ¨αριθ.20/2014 Χ.Κ. τέλους άρδευσης αγροτικής περιοχής Νησελίου Δήμου Αλεξάνδρειας

4.Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού από τον υπ¨αριθ.20/2014 Χ.Κ. τέλους άρδευσης αγροτικής περιοχής Νησελίου Δήμου Αλεξάνδρειας

5.Ανατροπή υπόλοιπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ.έτους 2015

6.Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2016.

7.Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσού στον κ. Πούλιο Δημήτριο του Ιωάννη

8.Κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Περιοχής που έχει λυθεί, σύμφωνα με την αριθμό 4/2015 απόφασή του (ΦΕΚ 2614/Β/4.12.2015),προς το Δήμο Αλεξάνδρειας και το Δήμο Βέροιας (μέλη του Συνδέσμου).

9.Έγκριση ή μη του απολογισμού -ισολογισμού του Κληροδοτήματος Κ. Τσαρούχη, οικονομικού έτους 2015.

10.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών για το έτος 2016

11.Λήψη απόφασης περί οριστικής παραλαβής της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ».

12.Α)Αποδοχή ή μη αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών «Α.Ε.Σ. ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ Α.Ε.» περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (μήλα) στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών

Β) Σύναψη συμφωνητικού με την Οργάνωση Παραγωγών «Α.Ε.Σ. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ Α.Ε.» για την παράδοση-παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος

Γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού.

13.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΚΑΛΗΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ ,ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» Α.Μ. 108/2014.

Ανάδοχος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

14.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ» Α.Μ. 8/2014.

Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ-Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε. ΤΕΚΑΦ

ΣΧΕΤ: Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

15.Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Πλατάνου» (ΑΜ 10/2014)

16.Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις στην Τ.Κ.Νεοχωρίου» (ΑΜ 44/2014)

17.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο<<Ανάπλαση πλατείας Μακεδονικού Αγώνα στη Δ.Κ. Μελίκης>>(ΑΜ 35/2014)

18.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή γεώτρησης Τ.Κ.Αγκαθιάς» (ΑΜ 70/2012) του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας

19.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Μελίκης» (ΑΜ 84/2012) του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας

20.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στη Δ.Κ.Πλατέος» (ΑΜ 76/2014) του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Ν.Ημαθίας

21.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΑΜ 104/2010 πρώην ΤΥΔΚ) του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας

22.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (ΑΜ 2/2012)

23.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ» (ΑΜ 3/2012)

24.Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ» (ΑΜ 16/2012)

25.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» (ΑΜ 40/2011)

26.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» (ΑΜ 53/2014)

27.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Τ.Δ. ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Δ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ» (ΑΜ 182/09)

28.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών κεντρικού αγωγού ύδρευσης του Συνδέσμου» (ΑΜ 59/2013)

29.Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»

30.Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ»

31.Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης μικρών έργων, αξίας μέχρι 10.271,46 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2016

32.Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους -δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του, της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών, για το έτος 2016,σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

33. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του της Επιτροπής Βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων, για το έτος 2016 (Π.Δ.28/80)

34.Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής Ν.3463/06 άρθρο 186 παρ.5 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2016

35.Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση από τον Δήμο ή τις κοινότητες, πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους για το έτος 2016

36.Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από τον Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2016

37.Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων έτους 2016

38.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 21 & 22 ενιαίο κατάστημα και 38 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

39.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Κυψέλης

40.Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Π. Σκυλιτσίου.

41.Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Nεοκάστρου

42. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Νεοχωρίου

43.Λήψη απόφασης για την έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων για υπηρεσιακούς λόγους