Κατηγορίες
Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Σύμβαση για μίσθωση αποχιονιστικών μηχανημάτων υπέγραψε η Π.Ε. Ημαθίας

symvasipoxionismoupeimathiasΣύμβαση ύψους 60.899.82 ευρώ, με προϋπολογισμό 70.000 ευρώ, υπέγραψε την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, με την ανάδοχο εταιρεία «Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη Ο.Ε».

Το αντικείμενο της σύμβασης, που υλοποιείται άμεσα, είναι η μίσθωση και η παροχή υπηρεσιών δύο (2) αποχιονιστικών μηχανημάτων με λεπίδα και αλατοδιανομέα, ενός  φορτωτή και ενός  γερανού που θα χρησιμοποιηθούν για τον αποχιονισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου και εφόσον απαιτηθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούμενο από ΣΑΕΠ008 με κωδικό: 2014ΕΠ00800012 (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ0080026), όπως αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 298433/1972/9-07-2015 απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. με ΑΔΑ:  ΩΥ8Λ7ΛΛ-2ΕΙ.