Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 25 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρ. Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 7ης/11-5-2015, 8ης/20-5-2015 και 9ης/8-6-2015 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2016.
Εισηγητής: Ιωάννης Ταχματζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγρoτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Θέμα 3ο: Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργου κατασκευής δικτύου οπτικών ινών από την WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Π.Ε. Πέλλας.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 4ο: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση για την υποβολή αίτησης της Π.Ε. Κιλκίς προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση νέας περιόδου χάριτος διάρκειας τριών (3) χρόνων (2016-2018) εντός της οποίας θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι με μειωμένο το επιτόκιο των δανειακών συμβάσεων κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Χαλκιδικής για επιτροπές του Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης- Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής περί «ανέλκυσης-απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης των εκτός λιμένα ναυαγίων ή επικινδύνων –επιβλαβών πλοίων εκτός λιμένα για το έτος 2016».
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.