Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 4, 2016)

libri3Εγκαίνια (τα) {εγκαινίων}

ειδική τελετή κατά την έναρξη της λειτουργίας εγκαταστάσεως, ιδρύματος, ή έργου: ~ νοσοκομείου / νέων γραφείων / θεάτρου / έκθεσης || η τελετή των ~

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 543