Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδική Συνεδρίαση του Περιφ. Συμβουλίου Κεντρ. Μακεδονίας στις 2 Φεβρουαρίου

pkm2Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του οργάνου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2015».