Κατηγορίες
βιομηχανία

ΕΒΖ: έκτακτη γενική συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

evz_platy1Έκτακτη γενική συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης έχει συγκληθεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, κατά τη Γενική Συνέλευση θα γίνει η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός-εκλογή Ανεξάρτητων Μελών καθώς και ο ορισμός-εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.