Κατηγορίες
κοινωνία παιδεία

Άρχισε το Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα στο 1ο Γυμνάσιο

Θα γίνονται όλα τα μαθήματα από καθηγητές εθελοντές στη βάση ενός προγράμματος που ήδη έχει καταρτιστεί. Θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα από καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που δήλωσαν συμμετοχή: Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Ιστορικοί κλπ