Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοίνωση προς τους βαμβακοπαραγωγούς της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας

cottone4Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
“Παρακαλούνται οι παραγωγοί που δήλωσαν ζημιά από βροχόπτωση στις 21-10-2015 σε βαμβάκια και:
  • είτε δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του ΕΛΓΑ  (τέσσερις ασυγκόμιστες  σειρές στο μέσον του αγροτεμαχίου, σε όλο το μήκος μιας διάστασής του)
  • είτε δεν άφησαν τους τυπικούς μάρτυρες που ορίζει ο Κανονισμός Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛΓΑ (αρθ. 17 παρ.1)
  • είτε δεν άφησαν έναν αξιόπιστο μάρτυρα στα μικρής έκτασης και μεγάλου μήκους αγροτεμάχια (τουλάχιστον το μισό από αυτό που συστήθηκε),
να το δηλώσουν στους κάτωθι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, από 14-12-2015 έως 18-12-2015:
  1. ΚΙΡΤΙΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
  2. ΛΑΧΑΝΗ ΟΛΓΑ
  3. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

(Σχετικό έγγραφο ΕΛΓΑ 3931/09-12-2015)