Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στο Πολύκαστρο θα συνεδριάσει στις 10/12/2015 το Συμβούλιο της ΠΚΜ

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015, στις 13:00’ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας (Πολύκαστρο, Π.Ε. Κιλκίς), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Προσφυγικό – Μεταναστευτικό στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Αηδονόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης.

Θέμα 2ο: Οικονομικός απολογισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2014.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2015.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 6ο: Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας των Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Π.Ε Πιερίας της Π.Κ.Μ καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως και 31-12-2016.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 7ο: Θέσπιση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας των Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Π.Ε Σερρών της ΠΚΜ καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως και 31-12-2016.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 8ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2015.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 9ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2015 Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 10ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους, έτους 2015.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 11ο: Άδεια διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλοών στη λίμνη Κερκίνη.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε θαλάσσιες περιοχές της Π.Ε. Πιερίας με φορέα την «Π.Ο.Α.Υ. ΜΥΔΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ-ΠΥΔΝΑΣ Α.Ε.».

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 13ο: Έγκριση καταστατικού της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Ιωάννης Ταχματζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Θέμα 14ο: Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προιόντων της Π.Κ.Μ. για το έτος 2016.

Εισηγητής: Ιωάννης Ταχματζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.