Κατηγορίες
αγροτικά

Στους 564.624 αγρότες ανέρχονται αυτοί που θα λάβουν την πρώτη δόση της Βασικής Ενίσχυσης

pliromiagrotesΠιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών – και θα εμφανιστεί σε αυτούς σταδιακά μέχρι το τέλος το απόγευμα της Τρίτης 8 Δεκεμβρίου, ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα που συνεργάζονται – η πρώτη δόση της ενιαίας ενίσχυσης συνολικού ύψους 1.010.217.964,51 ευρώ.
Συνολικά 718.000 παραγωγοί υπέβαλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Από αυτούς η πληρωμή αφορά 564.624 αγρότες.
Να σημειωθεί πως δεν εκδόθηκαν προσωρινά Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης σε όσους δήλωσαν συνολικές εκτάσεις μικρότερες των 4 στρεμμάτων.

Δεν έγιναν επίσης πιστώσεις στις εξής κατηγορίες αγροτών:

1. όσοι κρίνονται για το έτος 2015 ως μη ενεργοί γεωργοί
2. όσοι με βάση τη δήλωση των προσωπικών τους στοιχείων στην ΕΑΕ 2015 δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση με τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών
3. όσοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, το οποίο απορρίφθηκε και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2015
4. όσοι υπέβαλαν αίτημα μεταβολών το 2015, για το οποίο εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου ή και εκκρεμεί ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών.

Για γεωργούς, στους οποίους δεν εκδίδεται τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων και εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες (1) ή (2), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναθεώρησης. Λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής της ένστασης θα ανακοινωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα.

Οι γεωργοί, στους οποίους δεν εκδίδεται στην παρούσα φάση τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων γιατί εμπίπτουν στην κατηγορία (4), θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο για τη χορήγηση ή μη καθώς και για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και δεν είναι αναγκαία η υποβολή αιτήματος αναθεώρησης.

Για το 2015 το συνολικό ποσό της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσά ύψους 1.205.698.000 ευρώ και 576.589.900 ευρώ αντίστοιχα (1.782.287.900 ευρώ) ενώ για το 2016 το συνολικό ποσό της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης που – σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ θα καταβληθεί – θα φτάσει τα 1.752.627.437 ευρώ.