Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 17 Δεκεμβρίου 2015 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, στις 13:00’ στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Β. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Β1 Στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση της αρ.107/2015 απόφασης της 8ης/20-5-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων αποκατάστασης ζημιών εκτάκτων αναγκών στην Π.Κ.Μ».

Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.