Κατηγορίες
σκίτσα-σάτυρα

Πάλι “έγραψε” ο ΚΥΡ…!!!!!!

kyr20151224