Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Ξεκίνησε η συζήτηση για το προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξάνδρειας

ds20151222-1Ξεκίνησε πριν από λίγο η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας κατά την οποία θα συζητηθούν και θα τεθούν προς ψήφιση ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016 και το «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.

Το λόγο αρχικά έλαβε ο δήμαρχος, κάνοντας μια αναφορά στο προϋπολογισμό γενικά ενώ αναφορά στον προϋπολογισμό κάνει η προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Κ. Γιάγκου. Στη συνέχεια το λόγο λαμβάνουν κατά σειρά οι αρχηγοί των παρατάξεων που είτε εκθέτουν τις θέσεις τους είτε κάνουν ερωτήσεις επί του προϋπολογισμού στην προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.