Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 52, 2015)

libri3χειράφετος, -η, -ο
(λογ.) αυτός που έχει απαλλαγεί από την εξουσία τρίτου
ΣΥΝ. χειραφετημένος
{ΕΤΥΜ: μτγν. αρχική σημ. «απελεύθερος (δούλος) < χείρ, -ρός + άφετος < ρ. ἀφίημι (βλ.κ. αφήνω)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1944