Κατηγορίες
αγροτικά ανακοινώσεις

Ενημέρωση από την Π.Ε. Ημαθίας για την εκμίσθωση εκτάσεων Δημοσίου στη περιοχή Έλους Κλειδίου

trattoreincampoΑπό το Τμήμα Τοπογραφίας, Επικοισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/04-12-2015 παρατείνεται έως 31-10-2016, η ισχύς των αποφάσεων παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που είχαν εκδοθεί, σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 168 του Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α΄/20-12-2012) και του άρθρου 37, παρ. 14, εδάφιο γ του Ν.4235/2014(ΦΕΚ 32Α/2014).

Όσοι εκ των δικαιούχων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις αποφάσεις αυτές, δεν επιθυμούν τη συνέχιση της εκμίσθωσης θα πρέπει να το δηλώσουν εγκαίρως και ενυπογράφως στην Υπηρεσία μας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Βασίλειος Λαζαρίδης