Κατηγορίες
Οικονομία

«Άνοιξε» η εφαρμογή για τις αιτήσεις χορήγησης επιδόματος θέρμανσης

banner epidoma thermansisτην εικόνα θα τη βρίσκετε συνεχώς – όπως κάθε χρόνο – στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας

«Άνοιξε» η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης για φυσικά πρόσωπα που καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης στην κύρια κατοικία τους για την περίοδο 2015-2016.

Μέσω της εφαρμογής αυτής κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι υποψήφιο να εγγραφεί στο μητρώο δικαιούχων επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, για την τρέχουσα περίοδο κατανάλωσης, συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και λαμβάνει αμέσως το αποτέλεσμα της αίτησης.

Για την εισαγωγή στο σύστημα πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί πρόσβασης που διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με το TAXISnet.

Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα να συμπληρωθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Ειδοποίησης ενός από τα 5 τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεων προσδιορισμού φόρου Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.