Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας σχολεία

Υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ Δήμου και Α.Σ. Μελίκης για φρούτα που θα διανεμηθούν στα σχολεία

DIONOMIFRUTTASXOLEIAΣτο πλαίσιο Κανονισμών (1031/2014 και 1369/2015) της ΕΕ και της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) 3320/89565, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας κατά την τελευταία του συνεδρίαση, που έγινε στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των αιτημάτων του Α.Σ. Βέροιας Venus και του Α.Σ. Μελίκης, σχετικά με την παραχώρηση νωπού προϊόντος ποσότητας έως 340 τόνους (300 τόνους ακτινίδια, 40 τόνους μήλα) στο Δήμο, ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών και εξουσιοδότησε το δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών με τους δυο συνεταιρισμούς.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Π. Γκυρίνης υπέγραψε συμφωνητικό παράδοσης και παραλαβής φρούτων (μήλα-ακτινίδια) με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελίκης, τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας έως το τέλος τρέχοντος μηνός.