Κατηγορίες
Κοινοβούλιο

Τροπολογία κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση και στα γηροκομεία

pasokdhmarΤροπολογία κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο πολυνομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις και μέτρα, με την οποία ζητάει την κατάργηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση και την επαναφορά του ΦΠΑ στα γηροκομεία στον μειωμένο συντελεστή.

Τα θέματα κοινωνικής πολιτικής και ιδίως της παιδείας πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα της χώρας, γιατί αλλιώς οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης θα είναι επώδυνες. Η πρόθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να επιβάλλει ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση θα έχει δυσβάστακτες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο.

Επίσης κρίνεται αναγκαία η αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των ατόμων της τρίτης ηλικίας, που αποτελούν μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες στη χώρα μας, καθώς και των οικογενειών τους που τους στηρίζουν οικονομικά, από την απότομη επιβάρυνση τους κόστους διαβίωσης τους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων που επήλθε με την μεταφορά της συγκεκριμένης κατηγορίας υπηρεσιών στον αυξημένο συντελεστή ΦΠΑ.

Αναλυτικά η τροπολογία-προσθήκη:
Στο νομοσχέδιο με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπές διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:
«1. Καταργούνται, αφότου ίσχυσαν, η περίπτωση β της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και η παράγραφος β του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80).
2. Στο κεφάλαιο Β υπό τον τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του N. 2859/2000 (Α΄ 248) προστίθεται περίπτωση 4, ως εξής:
«4.Η παροχή υπηρεσιών από φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή από οίκους ευγηρίας που ενεργείται στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν καλύπτονται με το άρθρο 22».
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015».