Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Την Τρίτη 1/12 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στη 1 μετά το μεσημέρι και στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Καβασίλων.
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Πρασινάδας.


3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κλειδίου.
4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ξεχασμένης.
5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου Νο 2008 έκτασης
273.531 τ.μ. της Τ.Κ. Π. Προδρόμου.
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Π. Προδρόμου.
7. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Α.Μ. 82/2015)”.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρακτικών για την προμήθεια με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά υλικά)”.
10. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για προμήθεια “λοιπού εξοπλισμού” (προμήθεια περσίδων).