Κατηγορίες
Γκυρίνης Παναγιώτης δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Την εκτίμηση ζημιών στο βαμβάκι ζητάει από τον ΕΛΓΑ ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας

ektimvamv20151111Την άμεση εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι βαμβακοπαραγωγοί του Δήμου Αλεξάνδρειας ζητά με έγγραφό τουπρος τον ΕΛΓΑ (που φέρει ημερομηνία 11 Νοεμβρίου) ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνης Παναγιώτης.

Στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων ζημίας από τους βαμβακοπαραγωγούς του Δήμου μας, λόγω των βροχοπτώσεων της 21ης Οκτωβρίου 2015, παρακαλούμε όπως άμεσα στελεχωθεί το Υποκατάστημα της Βέροιας, από το απαραίτητο προσωπικό (γεωπόνους-εκτιμητές), για την άμεση καταγραφή των ζημιών που έχει υποστεί η καλλιέργεια του βαμβακιού στο Δήμο μας.

Το παραπάνω γεγονός κρίνει επιτακτική την ανάγκη άμεσης εκτίμησης των ζημιών, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να καλύψουν στοιχειωδώς οι παραγωγοί ακόμη και τις οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις σε συνδυασμό και με την δεινή οικονομική κατάσταση που βιώνει η ελληνική κοινωνία.

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ