Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Καθυστέρηση στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε νηπιαγωγεία & δημοτικά – τι ζητάει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

petrthermansiΚαθυστέρηση σημειώθηκε στην τροφοδοσία με πετρέλαιο θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, και για το λόγο αυτό ο δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης και ο Πρόεδρος της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μόσχος Κυτούδης αναγκάστηκαν να αποστείλουν επιστολή στην προμηθεύτρια εταιρία.

Με την επιστολή ζητούν την άμεση ανταπόκριση της εταιρίας στις υποχρεώσεις της που έχει δεσμευθεί και να ξεκινήσει άμεσα η προμήθεια πετρελαίου στις προσυμφωνημένες ποσότητες που αναφέρονται στη σύμβαση συνεργασίας, ώστε να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Όπως ανακοινώθηκε, τόσο ο δήμαρχος όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακολουθούν καθημερινά το σοβαρό αυτό θέμα και αν χρειαστεί, θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση του προβλήματος.
Στην επιστολή προς την προμηθεύτρια εταιρία αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Κατόπιν επανειλημμένων τηλεφωνικών οχλήσεων εδώ και δύο εβδομάδες για την έγκαιρη έναρξη από μέρους σας της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στις σχολικές μονάδες της Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας ήτοι Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, μέχρι σήμερα δεν έχετε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σας όπως αυτές περιγράφονται στην υπογραφείσα σύμβαση (Σχετικό).
Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να ξεκινήσετε την προμήθεια πετρελαίου όπως αυτή προβλέπεται στο ως άνω σχετικό σε συνεργασία με τη Επιτροπή και με ελάχιστη προμήθεια 500 λίτρων στα Νηπιαγωγεία και 1000 λίτρων στα Δημοτικά Σχολεία σύμφωνα και με την χωρητικότητα των δεξαμενών των εν λόγω σχολείων.
Η πληρωμή σας θα γίνεται στο τέλος κάθε εβδομάδας από τα ταμειακά διαθέσιμα της Σχολικής Επιτροπής τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει για το λόγο αυτό.
Επειδή το θέμα κρίνεται ΕΠΕΙΓΟΝ για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων α/θμιας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε σήμερα κιόλας με την γραμματεία της Επιτροπής για τον προγραμματισμό προμήθειας πετρελαίου των σχολείων με βάση την προτεραιότητα που θα σας δοθεί από αυτήν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ