Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δημουργία δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία

PKMΔίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με συντονιστή το τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΚΜ, που θα αποτελείται από επαγγελματίες υγείας, δημιουργεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πρόληψη εκφράζει τις προσπάθειες των λειτουργών της υγείας να προλάβουν την εκδήλωση των ασθενειών και τις συνέπειες τους μέσω προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Η πληροφόρηση συμβάλλει καθοριστικά στο να κάνουν τα άτομα σωστές επιλογές και να υιοθετούν υγιεινές συνήθειες. Να έχουν, δηλαδή, ενεργητική συμμετοχή η οποία δηλώνει υπευθυνότητα απέναντι στο εαυτό τους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

Το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τους ιατρούς του, έχει εκπονήσει Προγράμματα Ενημέρωσης και Αγωγής Υγείας τα οποία εφαρμόζει, σε ετήσια βάση, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 2011, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του μαθητικού πληθυσμού. Το περιεχόμενο των δράσεων αφορά σε θέματα ατομικής και δημόσιας υγείας με σκοπό την προστασία και την πρόληψη.

Η υγιεινολογική εκπαίδευση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με τη δράση των επαγγελματιών υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Γι’ αυτό το λόγο, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΚΜ προχωρά στη δημιουργία του «Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με συντονιστή το τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, που θα αποτελείται από επαγγελματίες υγείας με την εξής σειρά ειδικοτήτων: ιατροί, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, μαίες, επόπτες δημόσιας υγείας, διατροφολόγοι-διαιτολόγοι και ψυχολόγοι, οι οποίοι θα αναλάβουν την εκτέλεση αυτών των δράσεων στις Περιφερειακές Ενότητες, όπου υπηρετούν. Το Δίκτυο θα μπορεί να διευρυνθεί ως προς τις δράσεις του και με άλλες επιστημονικές ειδικότητες. Επιπλέον θα επιδιώξει τη συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας γενικότερα.

Το Δίκτυο θα εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη δράση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα συμμετέχει με τις εισηγήσεις του στο σχεδιασμό νέων δράσεων, σύμφωνα με την κατά τόπους και κατά Περιφερειακή Ενότητα ανάγκη παρέμβασης.

Η αναγκαιότητα της παρέμβασης θα εντοπίζεται από τον επαγγελματία υγείας του δικτύου στην αντίστοιχη Π.Ε., που θα εισηγείται και τη δράση.

Στόχος είναι η στροφή προς την πρόληψη, μέσα από την ενημέρωση και η κινητοποίηση του πληθυσμού ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο της υγείας του με την αλλαγή της συμπεριφοράς του και την υιοθέτηση συνηθειών που θα εξασφαλίσουν και θα προάγουν την σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.