Κατηγορίες
τοπική επικαιρότητα

Αποκαθίσταται ο περιφερειακός δρόμος στο Κλειδί

ergakleidi201511Έργα αποκατάστασης – ανακατασκευής του περιφερειακού δρόμου του Κλειδίου (με ταυτόχρονη διάνοιξή του) πραγματοποιούνται στο Κλειδί.

Τα έργα εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2015.