Κατηγορίες
αγροτικά

Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας για τους βαμβακοπαραγωγούς

cottone4Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα εξής:

“Παρακαλούνται οι παραγωγοί που δήλωσαν ζημιά από βροχόπτωση σε βαμβάκια και έχουν αφήσει τον μάρτυρα που συνέστησε ο ΕΛΓΑ, (τέσσερις (4) σειρές ασυγκόμιστες σε όλο το μήκος του αγροτεμαχίου) ή τον τυπικό μάρτυρα του κανονισμού, τρείς (3) δίσειρες γραμμές σε όλο το μήκος του αγροτεμαχίου, στις δύο πλευρές του και στο μέσον του), να το δηλώσουν στους κάτωθι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015:

1. ΚΙΡΤΙΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
2. ΛΑΧΑΝΗ ΟΛΓΑ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ”