Κατηγορίες
αγροτικά

Αθήνα, παναγροτικό συλλαλητήριο, σήμερα: ίσως η μαζικότερη διαμαρτυρία τα τελευταία χρόνια. Τι αναφέρει το ψήφισμα αγροτών-κτηνοτρόφων-αλιέων

agrotsyntagam20151118Μεγάλη (αλλά και επεισοδιακή σε κάποια σημεία της, με χρήση δακρυγόνων και 2 συλλήψεις όταν κάποιοι επιχείρησαν να εισέλθουν στο προαύλειο της Βουλής) ήταν η συγκέντρωση των αγροτών από όλη τη χώρα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην Πλατεία Συντάγματος.
Οι αγρότες της χώρας διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα της Κυβέρνησης, που στην ουσία θα εξαϋλώσουν ό,τι έχει απομείνει στον πρωτογενή τομέα της χώρας.

Στην πρωτεύουσα σήμερα διαδήλωσαν αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφοι και με ψήφισμά τους που παρέδωσαν τόσο στη Βουλή όσο και στο ΥΠΟΙΚ ζητούν…

την άμεση καταβολή των πληρωμών που εκκρεμούν, αφορολόγητο 12.000 ευρώ και να μην υπάρξει καμία προκαταβολή φόρου ή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

 Επίσης στο ψήφισμα περιλαμβάνονται αιτήματα σχετικά με το φρέσκο γάλα (διατηρισιμότητα, αναγραφή προέλευσης κλπ), θέματα ΟΓΑ, μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές κλπ.
Όλα το κείμενο του ψηφίσματος είναι το ακόλουθο:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη γεωργία και την κτηνοτροφία με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.
– Αφορολόγητο στις 12.000€.
– Για τα κτηνοτροφικά προϊόντα ο συντελεστής φορολογίας να ξεκινάει από το 8%
– Καμία προκαταβολή φόρου
– Η ιδιοεργασία και η εργασία των μελών της οικογένειας (με βάση τις ΜΑΕ) να λογίζονται στα έξοδα της εκμετάλλευσης.
– Μεταφορά παθητικού από το ένα έτος στο άλλο
– Αφορολόγητο όριο για επιδοτήσεις 12.000 €, όπως ισχύει σήμερα.
– Να μεταφέρεται η απόσβεση παγίων στις επόμενες χρήσεις και να έχει τη δυνατότητα ο παραγωγός να επιλέγει το συντελεστή απόσβεσης από 15 έως 20%.
– Απαλλαγή των αγροτών- κτηνοτρόφων – αλιέων από διάφορα επιβαλλόμενα τέλη (π.χ. τέλος επιτηδεύματος κ.α.).
– Απαλλαγή των παραγωγικών ακίνητων (σταβλικές εγκαταστάσεις, καλλιεργήσιμη γη και ακίνητα που αφορούν τη συγκέντρωση, τη συσκευασία, την πρωτογενή μεταποίηση, την αποθήκευση και τη διάθεση των προϊόντων) από κάθε φόρο προς το Δημόσιο, περιλαμβανομένου και του ΕΝΦΙΑ κύριου και συμπληρωματικού.

Ασφάλιση αγροτών -κτηνοτρόφων – αλιέων (ΟΓΑ)

– Καμιά αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ.
– Η Επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας από την 1η έως την 7η και κατά συνέπεια και το ποσό των εισφορών που θα καταβληθούν πρέπει να αποτελεί επιλογή του ασφαλισμένου, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
– Να δημιουργηθεί μια νέα ασφαλιστική κατηγορία, πέραν των επτά που υπάρχουν σήμερα, η οποία να καλύπτει τους φτωχούς αγρότες -κτηνοτρόφους που μπορούν να καταβάλουν χαμηλές εισφορές. Έτσι όλοι θα είναι ασφαλισμένοι και το ασφαλιστικό σύστημα θα έχει έσοδα .
– Να δημιουργηθεί ειδικό μητρώο στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες για την καταγραφή των οικονομικών μεταναστών που εργάζονται στην αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία, στην οποία εργάζονται όλο το χρόνο και να τους δοθεί ετήσια άδεια εργασίας, η οποία θα ανανεώνεται και υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΓΑ, στην κατώτερη τουλάχιστον ασφαλιστική κατηγορία ή ασφάλιση με εργόσημο ΟΓΑ – Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε αφενός να είναι ασφαλισμένοι οι οικονομικοί μετανάστες, αφετέρου να εισρεύσουν πολύ μεγάλα ποσά στο ασφαλιστικό ταμείο του ΟΓΑ και να απαλλάσσονται φόρων οι αγρότες- κτηνοτρόφοι, αφού θα αποδεικνύουν την καταβολή της αμοιβής τους προς αυτούς.

Άμεση απόδοση των ενισχύσεων που δικαιούνται οι αγροκτηνοτρόφοι και αλιείς. ( Άμεσες ενισχύσεις, Πρόγραμμα νέων αγροτών, εξισωτική αποζημίωση, βιολογικά προγράμματα, επιστροφή φόρου καυσίμων κ.ά.)

Ενέργεια – ΦΠΑ

– να επανέλθουν σε καθεστώς ΦΠΑ 13%, τα ζώντα ζώα όλων των κατηγοριών.
– να υπάρξει ειδικός φορολογικός συντελεστής κάτω από το 10% για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέατα, γάλα κ.τ.λ).
– να μειωθεί ο ΦΠΑ στις χονδροειδείς ζωοτροφές στο 8%.
– Επαναφορά του ΦΠΑ στο κόστος εισροών στο προηγούμενο καθεστώς.
– Κάρτα για μειωμένη τιμή πετρελαίου στους αγρότες και μείωση της τιμής κιλοβατώρας (0,04 Ευρώ/κιλοβατώρα).

Χρέη Αγροτών – Κτηνοτρόφων – Αλιέων ΔΑΝΕΙΑ

Γενναία ρύθμιση των χρεών των παραγωγών και άμεση χρηματοδότησή τους με χαμηλότοκα δάνεια για συνέχιση της παραγωγής.
– να σταματήσει η δίωξη αγροτών – κτηνοτρόφων λόγω των ήδη βεβαιωμένων δανείων στη ΔΟΥ, να ανακληθούν τα χρέη από το Δημόσιο Ταμείο, αφού δεν έχουν να πληρώσουν .
– Κούρεμα του 50% του κεφαλαίου και ρύθμιση των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων της πρώην ΑΤΕ για 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο και 3ετή περίοδο χάριτος.
– Για τα υπόλοιπα δάνεια ζητάμε κούρεμα του 50% του κεφαλαίου και διαγραφή του συνόλου των τόκων (υπερημερίας και συμβατικών). Αποπληρωμή του υπολοίπου 50% σε τουλάχιστον 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Τα 3 πρώτα χρόνια πληρωμή μόνο των τόκων.

Άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην έκδοση και θεώρηση παραγωγικών άδειων λαϊκών αγορών και η τελική εξάλειψή τους

Να δώσει το Υπουργείο μόνιμη και ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων για τη διασφάλιση των επιδοτήσεων και να ληφθεί μέριμνα να δοθούν στους κτηνοτρόφους και επιπλέον βοσκότοποι με στόχο την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βελτίωσης των βοσκοτόπων.

Άμεση απόδοση των αποζημιώσεων των ζημιών από ασθένειες και φυσικές καταστροφές.

Όχι στην επιμήκυνση διάρκειας του φρέσκου γάλακτος πέρα των επτά ημερών. Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.”