Κατηγορίες
Νάουσα

40 θέματα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Νάουσας (19/10/2015)

dimarxeiologo_naoussaΤη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω 40 θέματα:

Θέμα 1 Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016 Εισηγητής:Δήμαρχος

Θέμα 2 19η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 3 20η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, έτους 2015 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 4 Έγκριση ή μη, Κανονισμού παραχώρησης χώρων Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για πολιτιστικές, τουριστικές και κοινωφελείς δράσεις. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 5 Κατ΄ αρχήν απόφαση για εκποίηση οικοπέδου στο Αγγελοχώρι Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 6 Τελική απόφαση, για την εκποίηση ή μη, τμήματος δημοτικού ακινήτου του Αγροκτήματος Χαριέσσας με δημοπρασία Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 7 Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης του κυλικείου του κολυμβητηρίου Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 8 Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για προσκυρούμενες δημοτικές εκτάσεις και για αποζημιούμενες εκτάσεις Εισηγητής: Βαλσαμίδης Σταύρος

Θέμα 9 Καθιέρωση ή μη, διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού &Τουρισμού

Θέμα 10 Παραχώρηση ή μη, του χώρου Στέκι Νεολαίας στη Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού &Τουρισμού

Θέμα 11 Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Ο Αριστοτέλης» (Ημερίδα προς τιμήν του Φώτη Πέτσα) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού.

Θέμα 12 Άδεια χορήγησης ή μη, θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μαλάμου 37, στη Νάουσα. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 13 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Καμπίτη και Παρ. Καμπίτη στην πόλη της Νάουσας Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 14 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Χρ. Λαναρά και Στ. Σαράφη στην πόλη της Νάουσας Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 15 Έγκριση ή μη, διενέργειας της προμήθειας θέρμανσης- κίνησης και λιπαντικών, προϋπολογισμού 549.209,87€ (πλέον ΦΠΑ 23% 126.318,29€. Σύνολο 675.528,16€), με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 16 Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για το έργο «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Νάουσας» Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 17 Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 18 Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ

Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 19 Ανάκληση ή μη, βεβαιωτικού καταλόγου Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 20 Διαγραφή ή μη, ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών (ΤΑΠ-Νεκροταφείων) του Δήμου Νάουσας, Δ.Ε. Ειρηνούπολης Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 21 Διαγραφή ή μη οφειλών από εκποίηση οικοπέδων σε αστέγους δημότες του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 22 Έγκριση ή μη, χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών Εισηγητή: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης

Θέμα 23 Τρόπος εκμετάλλευσης της συστάδας 31α του δημοτικού δάσους Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 24 Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 25 Έγκριση ή μη Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης- απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 που ενσωματώνεται στο έργο «Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» με Α.Μ. 03/2015, μετά από άγονο διαγωνισμό Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 26 Έγκριση ή μη του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 27 Έγκριση ή μη, της πρώτης (1ης) παράτασης 30 ημερών του χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ. Νάουσας» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 28 Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στην περιοχή “Γαλλικά” Μαρίνας Δ.Ε. Ανθεμίων» Α.Μ.40/2012 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 29 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 4/2013 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 30 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 4/2012 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 31 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 2/2012 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 32 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 5/2011 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 33 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» Αρ. μελέτης 19/2011 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 34 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων» Αρ. μελέτης 3/2013 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 35 Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» Α.Μ. 2/2013 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 36 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» Α.Μ. 22/2013 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 37 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικού δρόμου από Δ.Δ. Αγγελοχωρίου έως Δ.Δ. Ζερβοχωρίου» Α.Μ. 169/2005 (ΤΥΔΚ)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 38 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού αγωγού και τσιμενταυλάκων στο Δ.Δ. Ζερβοχωρίου» Α.Μ.20/2009 (ΤΥΔΚ) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 39 Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας» (Αρ. μελέτης 16/2013) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 40 Έγκριση ή μη, μετακίνησης εκτός έδρας, του Δημάρχου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για υπηρεσιακούς λόγους Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης