Κατηγορίες
επικαιρότητα

20 ημέρες παράταση για τον έλεγχο στα ΚΤΕΟ

kteoΕικοσαήμερη παράταση δόθηκε στους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν τα έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, για να τα περάσουν κάνοντας χρήση της ρύθμισης για την καταβολή μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους.

Στα ΚΤΕΟ των μεγάλων αστικών κέντρων γινόταν χθες χαμός, αφού τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο είναι παρά πολλά ενώ ακόμη περισσότερα είναι τόσο το πρόσθετο τέλος όσο και το πρόστιμο αν σε πιθανό έλεγχο στο δρόμο αποδειχθεί πως το αυτοκίνητο δεν είναι έχει ελεγχθεί.

Οι προθεσμίες για τον τεχνικό έλεγχο έχουν οριστεί με το νόμο «Κύρωσης του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης» (με τα Μνημονιάκια και τους συναφείς νόμους δηλαδή), ενώ η παράταση για τις 20 Οκτωβρίου 2015 αφορά στα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30-06-2014.