Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Σημαντικά θέματα στις 2 συνεδριάσεις του Δημοτ. Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (στις 5/10/2015)

dimotikosymvoulio2015-panorama«Διπλή» θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση – που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα – θα συζητηθεί και θα ζητηθεί από τους δημοτικούς συμβούλους η έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2014 καθώς και έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η συνεδρίαση που θα ακολουθήσει, και είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είναι τακτική. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την τσέπη των δημοτών:

αναπροσαρμογές τελών χρήσης, τέλη κοιμητηρίων, καθορισμός του συντελεστή ΤΑΠ, τέλη άρδευσης και ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε εδώ και ημέρες αλλά και τις σχετικές εισηγήσεις της Οικ. Επιτροπής, στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού θα συνεχιστεί για μια ακόμη χρονιά η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οι δημότες με άλλες αυξήσεις (πέραν των… γνωστών που καταφθάνουν συνεχώς από Αθήνα μεριά).

Επίσης, σημαντικό είναι και το 15ο θέμα, που αφορά την αποπεράτωση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας από τον Δήμο Αλεξάνδρειας. Μέσα στο 2015 το έργο δεν πρόκειται να τελειώσει, οπότε – και με προοπτική να τελειώνει μέχρι το καλοκαίρι του 2016 – μπήκε στο σχεδιασμό το έργο να τελειώνει κάποτε, έστω και με χρήματα του Δήμου.

Συνολικά στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 34 θέματα, τα εξής:

 1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αλεξάνδρειας
 1. 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και αντίστοιχης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
 1. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2016
 1. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2016
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2016
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2016
 1. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2016
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2016
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2016
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2016
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2016
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2016
 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 83/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 5η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. -Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας-»
 1. Ανάκληση της αριθμ. 339/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη εκ νέου απόφασης για την εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”
 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της από 06-05-2010 Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «Αποπεράτωση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας» και μεταβίβαση αρμοδιότητας υλοποίησης των Υποέργων 5 και 6 στο Δήμο Αλεξάνδρειας
 1. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010 με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπο την επωνυμία « ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ»
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Αγωγοί ομβρίων υδάτων στα Τ.Δ. Βρυσακίου και Καμποχωρίου» Α.Μ. Τ.Υ.Δ.Κ. 265/2010
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επεκταση αρδευτικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης» Α.Μ. 65/2014
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ  Τ.Δ. ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Δ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ” (Α.Μ 305/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν.Ημαθίας)
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (ΑΜ 81/2014)
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ” (ΑΜ 87/2013)
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου  με τίτλο «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 76/2013
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πρώην δημοτικών σφαγείων Αλεξάνδρειας ( Τμήμα υπ’ αριθ. 468   αγροτεμαχίου) Α.Μ. 2/2014
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς γήπεδο Κυδωνέας Τ.Κ. Πρασινάδας» Α.Μ. 25/2014
 1. Έγκριση καταχώρισης ονόματος στο βιβλίο μεταβολών του οχήματος του έργου “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και τη μεταφορά των αστικών απορριμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας”
 1. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Αλεξάνδρεια
 1. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Παλαιοχωρίου (Τ.Κ.Λιανοβεργίου)
 1. Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας τράπεζας αίματος Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθμ. 79/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)
 1. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ.468(106) αγροτεμαχίου έκτασης δύο στρεμμάτων αγροκτήματος Αλεξάνδρειας
 1. Έκφραση γνώμης για δωρεάν παραχώρηση μιας επιπλέον αίθουσας στα κτίρια της Νέας Δημοτικής Αγοράς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καβασίλων “Ο Χαμαετός”
 1. Αντικατάσταση α) της  κ .Καραστογιαννίδου Μαρίας  β) του κ. Καφτεράνη Θεοχάρη και γ) του κ. Βουρλιώτη Ευάγγελου από τη θέση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας»
 1. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Τσιβούλα Γεώργιο του Δημητρίου
 1. Λήψη απόφασης για μετατόπιση ή μη του περιπτέρου της Τσιάρα Δέσποινας χας Σωτηρίου στη Δ.Κ. Μελίκης (Σχετική η αριθ. 81/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ Δήμου Αλεξάνδρειας)